Agenda

Zelfkennis en goddelijke genezing:
Aan de ene kant dienen we God te kennen en aan de andere kant onze naaste te helpen.

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten: mogelijk weer met september.
Werkgroep Rozenhart

Onze bediening valt niet onder een kerk of bepaalde theologie. We nodigen mensen uit zelf Jezus te kennen.

Reacties