Teken

Het teken van Christus is liefde. Zijn nieuwe gebod aan zijn leerlingen was: Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief had.
Zijn weg naar God is liefde.
In Mattheus 24:30 wordt voorzegd dat Christus een teken heeft. Sommigen denken dan aan het kruis...
Zijn teken is liefde zelf, de manifestatie daarvan!
Van alle krachten in het universum, is liefde wet.
Van alle genezende is liefde de grootste en sterkste.
Zelfs in het boeddhisme wordt geleerd: Haat verdrijft nimmer haat.
Water klieft - uiteindelijk - de grootste rots.

Jezus zelf is liefde. God is liefde.
Onze opdracht is liefde en genezing.

Reacties