Genezing

‘De lichamelijke genezing echter is altijd ondergeschikt aan de geestelijke genezing. Gods genezende kracht kan niet door iemands lichaam gaan, zonder dat diens persoonlijkheid veranderd wordt, zonder dat er iets in het innerlijk gebeurt. Dit is immers het belangrijkste en grootste wonder.’ 
- Kathryn KuhlmanZoek je genezing, prijs dan God.
Loof God, zijn zoon en de Heilige geest.
Zoek niet jezelf maar Hem!
Dan, kun je altijd nog specifiek bidden, genezing proclameren in jouw of andermans leven!
Zoek God, ga richting God!...
- Nathan

Reacties